Društvene i druge posebne usluge

Poziv za dostavu ponuda - Pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine u prostoru javne ustanove Dom hrvatskih veterana u Lipiku, Ulica Marije Terezije 5