Odluke

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o izboru

Odluka o izboru

Odluka

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

Odluka o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na korištenje usluga Doma hrvatskih veterana

Odluka o izboru

Odluka o izboru za popunjavanje radnog mjesta stručni-a suradnik-ica za financije i tajnik-ica ustanove

Odluka o izboru za popunjavanje radnog mjesta fizioterapeut-kinja