Odluke

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na korištenje usluga Doma hrvatskih veterana za vrijeme početne provedbe pilot-projekta

Odluka o izboru

Odluka o izboru

Odluka

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave