Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Doma hrvatskih veterana ažuriran s datumom 1.12.2017. godine

Registar ugovora Doma hrvatskih veterana za 2018. godinu

Registar okvirnih sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu i ugovora na temelju okvirnih sporazuma Doma hrvatskih veterana za 2018. godinu

Registar ugovora Doma hrvatskih veterana za 2019. godinu

Registar ugovora na temelju Okvirnih sporazuma Doma hrvatskih veterana za 2019. godinu

Registar ugovora Doma hrvatskih veterana za 2020. godinu

Registar okvirnih sporazuma Doma hrvatskih veterana za 2020. godinu

Registar ugovora Doma hrvatskih veterana za 2021. godinu

Registar okvirnih sporazuma Doma hrvatskih veterana za 2021. godinu

Registar ugovora Doma hrvatskih veterana za 2022. godinu

Registar okvirnih sporazuma Doma hrvatskih veterana za 2022. godinu