Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Doma hrvatskih veterana ažuriran s datumom 1.12.2017. godine

Registar ugovora Doma hrvatskih veterana za 2018. godinu

Registar okvirnih sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu i ugovora na temelju okvirnih sporazuma Doma hrvatskih veterana za 2018. godinu