Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Doma hrvatskih veterana ažuriran s datumom 1.12.2017. godine