Jednostavna nabava

Nabava računala i računalne opreme za potrebe Doma hrvatskih veterana

Nabava šest sobnih bicikala i šest sprava za okretanje pedala u sjedećem položaju. Rok za dostavu ponuda: 5. listopada 2017.

Nabava jednog osobnog vozila za potrebe Doma hrvatskih veterana

Pružanje usluge medicinske rehabilitacije za korisnike Doma hrvatskih veterana u Lipiku

Nabava i instalacija šokera (brzog ohlađivača), stroja za mljevenje mesa i odgovarajućih šajbi