Jednostavna nabava

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - Dobava i ugradnja 12 tuš kabina te demontaža i odvoz postojećih kada

Poziv za dostavu ponuda - prijenosna računala za potrebe Doma hrvatskih veterana