Jednostavna nabava

Obavještavamo sve gospodarske subjekte zainteresirane za sudjelovanje u postupcima javne nabave koje provodi Dom hrvatskih veterana kako se sve objave javne nabave sukladno članku 244. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16, 114/22) objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Sukladno Pravilniku o postupcima jednostavne nabave Dom hrvatskih veterana u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objavljuje sve postupke jednostavne nabave vrijednosti jednake ili veće od 2.654,00 EUR, a manje od 26.540,00 EUR za nabavu roba i usluga, te 66.360,00 EUR za nabavu radova.

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, u donjem lijevom kutu kliknite na izbornik „Tražilica objava“ – Jednostavna (javna) nabava, u rubriku „Naručitelj“ potrebno je upisati „Dom hrvatskih veterana“ te kliknuti na “TRAŽI“ kako biste dobili pregled svih objavljenih postupaka jednostavne nabave.