Jednostavna nabava

Nabava i isporuka rabljenog kombi vozila za potrebe Doma hrvatskih veterana u Lipiku