Postupak ishođenja smještaja

Dom hrvatskih veterana korisniku pruža mogućnost korištenja usluge smještaja ili boravka.

Program smještaja podrazumijeva korištenje usluga Doma hrvatskih veterana 24 sata dnevno u trajanju do 20 dana.

Program boravka podrazumijeva korištenje usluga Doma hrvatskih veterana za vrijeme cjelodnevnog ili poludnevnog boravka. Poludnevni boravak može trajati do 6 sati dnevno, a cjelodnevni boravak može trajati od 6 do 10 sati dnevno. Programom boravka nije obuhvaćeno noćenje u domu i namijenjen je korisnicima koji žive u blizini doma i koriste parcijalne usluge.


Kako se ostvaruje pravo na korištenje usluga smještaja u Doma hrvatskih veterana?

Potencijalni korisnik treba popuniti Obrazac 1 - Zamolbu za korištenje usluga Doma hrvatskih veterana kroz program smještaja koja se nalazi ispod ovog teksta i uz istu priložiti kopiju osobne iskaznice, potvrdu o zdravstvenom stanju izdane od liječnika obiteljske medicine i medicinsku dokumentaciju koju posjeduje (novijeg datuma), te istu poslati poštom ili osobno predati na adresu Doma hrvatskih veterana, Marije Terezije 5, 34551 Lipik.

O korištenju programa smještaja prijedlog ravnatelju daje Stručno povjerenstvo Ministarstva hrvatskih branitelja. O vrsti odluke ravnatelja, potencijalni korisnik može saznati telefonskim putem. Sam smještaj i korištenje usluga ostvaruju se ovisno o mogućnostima i slobodnim kapacitetima Doma hrvatskih veterana.

Obrazac 1 - Zamolba za korištenje usluga Doma hrvatskih veterana

Kako se ostvaruje pravo na korištenje usluga boravka u Doma hrvatskih veterana?

Potencijalni korisnik treba popuniti Obrazac 2 - Zamolbu za korištenje usluga Doma hrvatskih veterana kroz program boravka koja se nalazi ispod ovog teksta i uz istu priložiti presliku osobne iskaznice, potvrdu o zdravstvenom stanju izdane od liječnika obiteljske medicine i medicinsku dokumentaciju koju posjeduje (novijeg datuma), te istu poslati poštom ili osobno predati na adresu Doma hrvatskih veterana, Ulica Marije Terezije 5, 34 551 Lipik.

O korištenju programa boravka prijedlog predstojniku podružnice daje Stručno povjerenstvo za korisnike boravka. O odluci predstojnika podružnice potencijalni korisnik biti će obaviješten telefonskim putem. Samo korištenje usluga ostvaruje se ovisno o mogućnostima i slobodnim kapacitetima Doma hrvatskih veterana.

Obrazac 2 - Zamolba za korištenje usluga Doma hrvatskih veterana kroz program boravka

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na korištenje usluga Doma hrvatskih veterana

Plan prijema korisnika Doma hrvatskih veterana