Postupak ishođenja smještaja

Popunite zamolbu za korištenje usluga Doma hrvatskih veterana online:


Vrsta programa


OSOBNI PODACI O KORISNIKU
Ime i prezime
 
Adresa prebivališta
 
Mjesto i država rođenja
 
Datum rođenja
   
OIB
 
Broj telefona i/ili mobitela
 
E-mail
Adresa i brojevi telefona najbližih članova obitelji

PODNOSITELJ ZAMOLBE 

OSTALI PODACISmještaj u Domu
RAZLOG PODNOŠENJA ZAMOLBE 

IZJAVA O SUGLASNOSTI ZA PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

Upoznat-a sam da se, sukladno čl. 6. st. 1., čl. 7. st. 1. i čl. 9. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03., 118/06. i 41/08.), moji osobni podaci kao podnositelja zamolbe za priznavanje prava na korištenje usluga Doma hrvatskih veterana prikupljaju isključivo u svrhu ostvarivanja traženog prava te da se u druge svrhe neće koristiti. Također sam informiran o identitetu voditelja zbirke. Dobrovoljno dajem svoje osobne podatke te privolu u smislu prikupljanja i obrade istih u navedenu svrhu.