O NAMA

Vizija

Dom hrvatskih veterana je ustanova koja postavlja standard kvalitete u pružanju sveobuhvatne skrbi hrvatskim braniteljima, članovima njihovih obitelji te civilnim žrtvama Domovinskog rata vrednujući njihove žrtve i postignuća u obrani Domovine.

Misija

Doprinijeti kvaliteti života hrvatskih branitelja, članova njihovih obitelji te civilnih žrtava Domovinskog rata vrednujući njihove žrtve pružanjem psihosocijalne, preventivne i zdravstvene skrbi i savjetovanja te poticanjem rada braniteljskih socijalno-radnih zadruga i konkurentnosti hrvatskih branitelja na tržištu rada.

Ciljevi

Opći cilj Doma hrvatskih veterana odnosi se na očuvanje stečevina i ublažavanje negativnih posljedica Domovinskog rata.

Posebni cilj odnosi se na jačanje sustava skrbi i podizanje kvalitete života braniteljske i stradalničke populacije kroz djelatnosti Doma hrvatskih veterana.

Potencijalni korisnici

Potencijalni korisnici usluga Doma hrvatskih veterana mogu biti sljedeće osobe:

 1. HRVI iz Domovinskog rata,
 2. članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
 3. članovi obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
 4. hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru,
 5. članovi obitelji umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru,
 6. članovi obitelji hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru,
 7. osobe stradale u obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija,
 8. stradali pirotehničari,
 9. članovi obitelji stradalih pirotehničara ,
 10. civilni invalidi iz Domovinskog rata i
 11. članovi obitelji civilnih stradalnika iz Domovinskog rata.

Kada je korisnik HRVI iz Domovinskog rata I. skupine koji koristi usluge osobe za pružanje njege i pomoći-njegovatelja, pravo na korištenje usluga Doma zajedno s korisnikom može ostvariti i njegovatelj.

Članovima obitelji smatraju se bračni ili izvanbračni drug, djeca (bračna, izvanbračna, posvojenici, pastorčad) i roditelji (otac, majka, očuh, maćeha).

Djelatnici Doma hrvatskih veterana

Javna ustanova Dom hrvatskih veterana trenutno zapošljava 23 djelatnika sukladno Pravilniku o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Doma hrvatskih veterana. U ravnateljstvu je zaposleno 7 djelatnika a u Podružnici Lipik 16 djelatnika:

Ravnateljstvo:

Zvonimir Kalčik, mag.cin., v. d. ravnatelja Doma hrvatskih veterana
e-mail:[email protected]
Marko Paradžik, mag.iur., viši stručni savjetnik
e-mail:[email protected]
Antonio Gurlica, stručni referent
e-mail:[email protected]
Mirna Zemba, dipl. oec, viša stručna savjetnica za financije
e-mail:[email protected]
Tajana Mundweil, mag. iur, viša stručna savjetnica
e-mail:[email protected]
Tatjana Lucić, struč. spec. oec, tajnica
e-mail:[email protected]

Podružnica Lipik:

Mislav Stokić, mag.cin., voditelj Podružnice Lipik
e-mail:[email protected]
Svjetlana Mišor-Čulina, dipl.soc.rad., socijalna radnica
e-mail:[email protected]
Marin Kermeci, mag.cin., kineziolog 1
e-mail:[email protected]
Ivana Marin, mag. psych., psihologinja
e-mail:[email protected]
Andrea Krivačić, mag.physio., viši fizioterapeut
e-mail:[email protected]
Nikolina Posuda, bacc.therap.occup, radna terapeutkinja
e-mail:[email protected]
Jasmina Šimić, bacc.med.tehn., prvostupnica sestrinstva
e-mail:[email protected]
Matija Jozipović, med.tehn.,medicinski tehničar
e-mail:[email protected]
Danijela Žalac, med.tehn., medicinska sestra
e-mail:[email protected]
Vedrana Kubeš, njegovateljica
e-mail:[email protected]
Marijana Pritula, njegovateljica
e-mail:[email protected]
Vesna Huška, ecc., viši stručni referent
e-mail:[email protected]
Ivan Ivošević, mag. javne uprave, stručni savjetnik
e-mail:[email protected]
Mihael Andrijanić, stručni referent
e-mail:[email protected]
Dina Szabo, bacc. physio, fizioterapeut
e-mail:[email protected]
Claudia Strelar, med.tehn., medicinska sestra

Česta pitanja

Što je Dom hrvatskih veterana?

Dom hrvatskih veterana je smještajno-rehabilitacijska ustanova koju je osnovalo Ministarstvo hrvatskih branitelja s namjerom poboljšanja i jačanja pružanja sveobuhvatne skrbi za braniteljsku i stradalničku populaciju.

Opći cilj Doma hrvatskih veterana odnosi se na očuvanje stečevina i ublažavanje negativnih posljedica Domovinskog rata. Poseban cilj odnosi se na jačanje sustava skrbi i podizanje kvalitete života braniteljske i stradalničke populacije kroz djelatnosti Doma hrvatskih veterana.

Ustanova korisniku pruža korištenje usluge smještaja ili boravka.

Program smještaja podrazumijeva korištenje usluga za vrijeme osiguranog smještaja u Ustanovi 24 sata dnevno u trajanju do 20 dana.

Program boravka podrazumijeva korištenje usluga Ustanove za vrijeme cjelodnevnog ili poludnevnog boravka. Poludnevni boravak može trajati do 6 sati dnevno. Cjelodnevni boravak može trajati od 6 do 10 sati dnevno. Programom boravka nije obuhvaćeno noćenje u Ustanovi i namijenjen je korisnicima koji žive u blizini Doma i koriste parcijalne usluge Doma.

Tko ima pravo na korištenje usluga Doma hrvatskih veterana?

 1. HRVI iz Domovinskog rata,
 2. članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
 3. članovi obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
 4. hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru,
 5. članovi obitelji umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru,
 6. članovi obitelji hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru,
 7. osobe stradale u obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija,
 8. stradali pirotehničari,
 9. članovi obitelji stradalih pirotehničara ,
 10. civilni invalidi iz Domovinskog rata i
 11. članovi obitelji civilnih stradalnika iz Domovinskog rata.

Kada je korisnik HRVI iz Domovinskog rata I. skupine koji koristi usluge osobe za pružanje njege i pomoći-njegovatelja, pravo na korištenje usluga Doma zajedno s korisnikom može ostvariti i njegovatelj.

Članovima obitelji smatraju se bračni ili izvanbračni drug, djeca (bračna, izvanbračna, posvojenici, pastorčad) i roditelji (otac, majka, očuh, maćeha).

Kako se ostvaruje pravo na korištenje usluga smještaja u Domu hrvatskih veterana?

Potencijalni korisnik treba popuniti Obrazac 1 - Zamolbu za korištenje usluga Doma hrvatskih veterana kroz program smještaja koja se nalazi ispod ovog teksta i uz istu priložiti kopiju osobne iskaznice, potvrdu o zdravstvenom stanju izdane od liječnika obiteljske medicine i medicinsku dokumentaciju koju posjeduje (novijeg datuma), te istu poslati poštom ili osobno predati na adresu Doma hrvatskih veterana, Park Stara Trešnjevka 4, 10 000 Zagreb.

O korištenju programa smještaja prijedlog ravnatelju daje Stručno povjerenstvo Ministarstva hrvatskih branitelja. O odluci ravnatelja potencijalni korisnik biti će obaviješten telefonskim putem. Sam smještaj i korištenje usluga ostvaruju se ovisno o mogućnostima i slobodnim kapacitetima Doma hrvatskih veterana.

Obrazac 1 - Zamolba za korištenje usluga Doma hrvatskih veterana

Kako se ostvaruje pravo na korištenje usluga boravka u Doma hrvatskih veterana?

Potencijalni korisnik treba popuniti Obrazac 2 - Zamolbu za korištenje usluga Doma hrvatskih veterana kroz program boravka koja se nalazi ispod ovog teksta i uz istu priložiti presliku osobne iskaznice, potvrdu o zdravstvenom stanju izdane od liječnika obiteljske medicine i medicinsku dokumentaciju koju posjeduje (novijeg datuma), te istu poslati poštom ili osobno predati na adresu Doma hrvatskih veterana Podružnica Lipik, Ulica Marije Terezije 5, 34 551 Lipik.

O korištenju programa boravka prijedlog predstojniku podružnice daje Stručno povjerenstvo za korisnike boravka. O odluci predstojnika podružnice potencijalni korisnik biti će obaviješten telefonskim putem. Samo korištenje usluga ostvaruje se ovisno o mogućnostima i slobodnim kapacitetima Doma hrvatskih veterana.

Obrazac 2 - Zamolba za korištenje usluga Doma hrvatskih veterana kroz program boravka

Gdje se nalazi objekt Doma hrvatskih veterana?

Objekt Doma hrvatskih veterana nalazi se u Lipiku na adresi Ulica Marije Terezije 5. Proteže se na površini od 2900 m2 moderno uređenog prostora u razini hotela s 4 zvjezdice. Posjeduje kapacitete za prijem 50 korisnika, kao i restoran s kuhinjom, dnevni boravak, prostorije za provođenje individualnih terapija s psihologom, socijalnim radnikom, radnim terapeutom, fizioterapeutom kao i prostoriju trim kabineta.

Ostale informacije:

Sve ostale informacije o radu Doma hrvatskih veterana možete dobiti na telefonski broj 01/3658-005 ili putem elektronske pošte [email protected].