O NAMA

Vizija

Dom hrvatskih veterana je ustanova koja postavlja standard kvalitete u pružanju sveobuhvatne skrbi hrvatskim braniteljima, članovima njihovih obitelji te civilnim žrtvama Domovinskog rata vrednujući njihove žrtve i postignuća u obrani Domovine.

Misija

Doprinijeti kvaliteti života hrvatskih branitelja, članova njihovih obitelji te civilnih žrtava Domovinskog rata vrednujući njihove žrtve pružanjem psihosocijalne, preventivne i zdravstvene skrbi i savjetovanja te poticanjem rada braniteljskih socijalno-radnih zadruga i konkurentnosti hrvatskih branitelja na tržištu rada.

Ciljevi

Opći cilj Doma hrvatskih veterana odnosi se na očuvanje stečevina i ublažavanje negativnih posljedica Domovinskog rata.

Posebni cilj odnosi se na jačanje sustava skrbi i podizanje kvalitete života braniteljske i stradalničke populacije kroz djelatnosti Doma hrvatskih veterana.

Potencijalni korisnici

Potencijalni korisnici usluga Doma hrvatskih veterana mogu biti sljedeće osobe:

  1. HRVI iz Domovinskog rata,
  2. članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
  3. članovi obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
  4. hrvatski branitelji iz Domovinskog rata,
  5. članovi obitelji umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,
  6. članovi obitelji hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,
  7. osobe stradale u obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija,
  8. stradali pirotehničari i članovi obitelji stradalih pirotehničara.

Kada je korisnik hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata I. skupine koji koristi usluge osobe za pružanje njege i pomoći-njegovatelja, pravo na korištenje usluga Doma zajedno s korisnikom može ostvariti i njegovatelj.