Plan nabave

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj: 120/16, 114/22) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine", broj: 101/17, 144/20), Plan nabave ustanove Dom hrvatskih veterana i sve njegove promjene objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).

Plan nabave Doma hrvatskih veterana za 2017. godinu

Plan nabave Doma hrvatskih veterana za 2018. godinu

Plan nabave Doma hrvatskih veterana za 2019. godinu

Plan nabave Doma hrvatskih veterana za 2020. godinu

Plan nabave Doma hrvatskih veterana za 2021. godinu

Plan nabave Doma hrvatskih veterana za 2022. godinu

Plan nabave Doma hrvatskih veterana za 2023. godinu