Strategije i planovi

Strateški plan Doma hrvatskih veterana za razdoblje od 2017. - 2019. godine

Financijski plan Doma hrvatskih veterana za 2018. godinu