Strategije i planovi

Strateški plan Doma hrvatskih veterana za razdoblje od 2017. - 2019. godine

Financijski plan Doma hrvatskih veterana za 2018. godinu

Godišnji program i plan rada Doma hrvatskih veterana za 2018. godinu

Strateški plan Doma hrvatskih veterana za razdoblje od 2019. do 2021. godine

Financijski plan Doma hrvatskih veterana za 2019. godinu