Izvještaji

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Doma hrvatskih veterana za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Financijsko izvješće Doma hrvatskih veterana za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Financijsko izvješće Doma hrvatskih veterana za 2020. godinu

Izvješće o radu Doma hrvatskih veterana za 2020. godinu

Izvješće o radu Upravnog vijeća Doma hrvatskih veterana za 2020.godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Financijsko izvješće Doma hrvatskih veterana za 2021. godinu

Izvješće o radu Doma hrvatskih veterana za 2021. godinu