Sjednice Upravnog vijeća

Sjednice Upravnog vijeća Doma hrvatskih veterana saziva predsjednik po potrebi. U slučaju žurne potrebe sjednice Upravnog vijeća mogu se održati putem telefona ili elektroničke pošte.

Za pravovaljano donošenje odluka potrebna je natpolovična većina glasova članova Upravnog vijeća prisutnih na sjednici.

Osim članova Upravnog vijeća na sjednici, po potrebi i bez prava glasa, mogu sudjelovati i druge osobe značajne za funkcioniranje Ustanove, a koje predsjednik Upravnog vijeća pozove na sjednicu.

Sjednicama Upravnog vijeća može prisustvovati i zainteresirana javnost uz uvjet da se zainteresirana osoba u roku od dva dana od dana objave poziva na sjednicu Upravnog vijeća na službenim stranicama Doma hrvatskih veterana (Dokumenti i obavijesti – Sjednice Upravnog vijeća) javi na službeni e-mail Doma hrvatskih veterana. Prijave su moguće sve dok to omogućuju kapaciteti prostora u kojima će se održavati sjednica Upravnog vijeća.